proti - to be online
Efektywność to oszczędność
Jak uzyskać poradę prawną?

Krok 1
Korzystając z Formularza zgłoszeniowego należy zadać pytanie prawne, opisać problem i dołączyć ewentualne dokumenty niezbędne do zbadania sprawy.

Krok 2
Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego adwokat wstępnie przeanalizuje problem prawny, wyceni e-poradę, a także ustali termin jej udzielenia.

Niezwłocznie po dokonaniu analizy i wyceny Kancelaria prześle do Klienta, na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, wiadomość zawierającą informację w przedmiocie kosztu i terminu udzielenia porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej, pisma procesowego, umowy lub innych dokumentów.

Krok 3
Po uzyskaniu i zaakceptowaniu wyceny należy wpłacić podaną kwotę na rachunek bankowy Kancelarii nr xxx, bądź dokonać płatności online.

Krok 4
Niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty adwokat przystępuje do udzielania e-porady. Czas jej udzielenia wynosi od X godzin do X godzin od chwili zaksięgowania wpłaty. W przypadku spraw o dużym poziomie skomplikowania lub wymagających dużego nakładu pracy istnieje możliwość przedłużenia ww. terminu.

E-porada przygotowana przez adwokata wysyłana jest do Klienta na adres zwrotny e-mail.
Pytanie prawne
Załączniki do sprawy

pojedynczy plik może mieć maksymalnie 10 MB, a łączny ciężar plików nie może przekroczyć 100 MB .
Dane kontaktowe
Chcę otrzymać fakturę/rachunek
Zapoznałem/am się oraz akceptuję Regulaminem świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną.   *
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z  Regulaminem świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną.   *
  * pola wymagane